Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
295. Impasse in de Europese samenwerking; werkprogramma voor de Europese Gemeenschappen.
De REZ van 17/4 is bedoeld voor de voorbereiding van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken op 20 en 21 april a.s. Deze bijeenkomst zal waarschijnlijk weinig concreets opleveren.
De nog niet afgeronde discussie over de impasse in de EEG in de REZ van 27/3 handelde vooral over de vraag of de aandacht zich in eerste instantie moet richten op beleidsdoelstellingen dan wel op de besluitvormingprocedure, waarbij zich opnieuw de tegenstelling supranationaal-intergouvernementeel (Pronk) manifesteerde.
In de nieuwe BuZa-nota over een werkprogramma wordt voorgesteld zich in eerste instantie te richten op besluitvorming over 'neutrale' onderwerpen van meer technische aard om daarna te trachten package-deals voor te bereiden over politiek geladen onderwerpen.
Merckelbach meent echter dat de discussie beter kan gaan over het ambitieuze werkprogramma van Scheel en Ortoli kan gaan.