Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02834
21-02-1977
Samenvatting
Nota inzake mogelijke gevolgen van een uitbreiding van de EG met een aantal Zuideuropese landen.
In de nota worden mogelijke gevolgen van uitbreiding van de EG met een aantal Z-Europese landen behandeld, t.w. Griekenland, Spanje en Portugal. Daarnaast komen ook toetreding van Turkije, Cyprus e Malta aanbod. In de nota wordt uitgaan van het scenario dat deze landen in een relatief korte periode zullen toetreden.
Met traditionele groei van de Westerse economie kunnen vele problemen verbonden met de uitbreiding van de EG worden opgelost. Mochten de economische problemen voortduren, dan zullen deze door uitbreiding alleen maar groter worden, ofwel leiden tot verlies van het integratiepeil dat de Gemeenschap heeft weten te bereiken.
Politiek gezien heeft de uitbreiding voor- en nadelen. Economisch gezien zal het op korte ten middellange termijn waarschijnlijk tot grote moeilijkheden aanleiding geven, met name in kwetsbare sectoren. Gevaren zijn met name neerwaartse druk op het integratiepeil en een groeiende divergentie tussen sterkere en zwakkere leden van de EG.
Afweging van voor- en nadelen doet een positieve instelling t.o.v. Griekenland, Spanje en Portugal gewenst voorkomen. Op grond van economische overwegingen moet toetreding van Turkije naar de toekomst worden verschoven, Toetreding van Cyprus en Malta zal weinig economische problemen opleveren maar is voorshands niet actueel.