Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02836
13-07-1977
Samenvatting
237. Betreft: discussienota voor de MR/REZ m.b.t. de uitbreiding van de EEG met drie Zuideuropese landen.
De afgelopen maanden is op DG-niveau een werkgroep bezig geweest een discussienota voor de ministerraad op te stellen op basis van de verkennende nota van Posthumus Meyjes. Deze nota concludeerde dat, hoewel de risico's groot waren, in economisch opzicht op intuïtieve gronden een positief effect werd verwacht, zij het op langere termijn. Ook op politiek terrein waren er problemen en obstakels. In de uiteindelijke discussienota worden voordelen en problemen rond uitbreiding op een rij gezet en worden aanbevelingen gedaan om de problemen rond uitbreiding te verminderen. De voordelen van toetreding komen nauwelijks aan bod, afgezien van de algemene erkenning van de versterking van de democratische kracht in Zuidelijk Europa.