Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02838
12-09-1973
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies coördinatiecommissie, 12 sept. 1973.
- Besproken wordt het Nederlandse standpunt inzake het verzoek van de secretaris-generaal van de Comecon om contact met de EEG en de wens dat beide partijen delegaties zouden aanwijzen op voldoende representatief niveau. De CoCo meent dat het initiatief niet kan worden afgewezen, hoewel voorzichtigheid is geboden aangezien een aantal Oostbloklanden niet onverdeeld gelukkig zijn met de door Moskou doorgezette actie. De eerste contacten moeten daarom vooral een exploratoir karakter drage. Vooralsnog ziet de CoCo slechts beperkte mogelijkheden voor samenwerking tussen beide organisaties.
- Inzake de betrekkingen met de geassocieerde Afrikaanse staten en associabelen wordt geproken over het voorstel van de Commissie voor een mechanisme tot stabilisatie van de exportopbrengsten van basisproducten [Stabex]. De werkgroep-De Grooth heeft een alternatief uitgewerkt (bijgevoegd) op basis van de uitspraak van de REZ dat het Commissievoorstel voor Nederland niet acceptabel is.
Andere onderwerpen o.a. de handelsrelatie EEG-DDR, voorstellen Commissie inzake suiker en de EEG-begroting 1974.