Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies interdepartementaal overleg ad hoc over enige actuele Europese problemen, mede ter voorbereiding Landbouwraad en (evt.) Financiële Raad van 20 mei 1974.
Brinkhorst stelt dat moet worden nagegaan hoe de huidige door instabiliteit en ontrafeling gekenmerkte situatie in Europa door Nederland ten gunste kan worden beïnvloed, op welke wijze kan worden bijgedragen tot herstel van vertrouwen in Europese solidariteit en eenwording.
In de analyse werd gewezen op de inflatie enerzijds en moeilijkheden in verschillende Europese staten anderzijds. Daarnaast dragen interne politieke factoren in lidstaten bij tot instabiliteit.
Inzake Italië werd geconcludeerd dat aan de Europese Commissie maximale steun moet worden verleend bij het zoeken naar maatregelen die voor Italië de beste zijn. Hiertoe behoort ook communautaire bijstand.
Inzake regionaal beleid dient het overleg te worden hervat om nu eindelijk te komen tot besluitvorming.
Inzake de Britse wensen inzake hun bijdrage aan de gemeenschapsbegroting dient de Nederlandse houding afwachtend en niet al te afwijzend te zijn.
Het zal ook nodig zijn om te zien hoe de crisismanagement in Europa verbeterd kan worden.
Inzake monetair beleid dient spoedig voortgang te worden gemaakt met de Economische en Monetaire Unie.
Zie ook