Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota voor de coƶrdinatiecommissie betr. de balans van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Op 2 okt. 1974 heeft de Raad de Commissie gevraagd een balans op te stellen van het GLB. Deze balans bouwt voort op een Commissie-memorandum van een jaar eerder. De balans voorziet niet in een fundamentele herziening, van het beleid.
L&V formuleert enkele wensen, t.w. handhaving vrij handelsverkeer in landbouwproducten binnen de EG, herziening stelsel monetaire compenserende bedragen, vermijden van concurrentieverstoringen op grond van (nationale) steunmaatregelen, blijvende inschakeling EG in internationaal handelsverkeer in landbouwproducten, stabilisatie van de wereldmarkten voor belangrijke landbouwproducten, en een zo efficiƫnt mogelijk beheer van de landbouwmarkt om de budgettaire kosten zo beperkt mogelijk te houden.
De Commissie concludeert dat het GLB in grote lijnen bevredigend heeft gewerkt. Het heeft gezorgd voor een geregelde voorziening tegen relatief stabiele prijzen en de productiviteit in de landbouw is sterk toegenomen. Tekortkomingen betreffen de eenheid van de markt, het marktevenwicht en de inkomens in de landbouw. L&V meent dat de Commissie meer aandacht had mogen besteden aan de inschakeling in het internationale handelsverkeer en dan met name met ontwikkelingslanden. Inzake de inkomens wordt de afwijzing van directe inkomenssteun gedeeld. De oplossing voor de inkomensproblematiek dient in Nederland gezocht te worden in het Nederlandse sociale beleid, zoals bv. het bieden van een minimum inkomen aan zelfstandigen.