Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
538. Bespreking met Lardinois op 2 oktober (balans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid).
De Coördinatiecommissie besprak de balans van het GLB. De Zeeuw (LV) pleitte ervoor voorzichtig te opereren en als netto-ontvangend land niet de kar te trekken. Hij staat i.h.a. achter de voorstellen van de Commissie, zij het dat de relatie met de Derde Wereld meer accent moet krijgen. Het probleem van het structurele melkoverschot zou kunnen worden opgelost door een lichte prijsverhoging of desnoods een prijsbevriezening, maar in ieder geval niet door quotaregelingen. Essentieel voor L&V is dat datgene wat het GLB ontwricht geleidelijk wordt bijgesteld, door a) geleidelijke afbouw monetaire compensaties en b) voortgang te maken op andere terreinen buiten de landbouw.
Looijen (Fin) wil echter wel een fundamenteel gesprek aangaan. Hoe langer dit wordt uitgesteld hoe sterker de druk om tot radicale wijzigingen over te gaan. Hij pleitte ervoor het prijsniveau af te stemmen op levensvatbare boeren en te streven naar produktiedoelstellingen.
Italianer (BuZa) meent dat het standpunt van L&V slechts leidt tot frommelen in de marge. Hij wil op langere termijn wel een nieuwe richting inslaan.
Brinkhorst was van oordeel dat een fundamentele herziening van het landbouwbeleid noodzakelijk is omdat anders moet worden gevreesd voor een afbrokkeling van het bestaande. Nederland moet bereid zijn het prijsniveau af te stemmen op de levensvatbare boer.