Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag bespreking met commissaris Lardinois in het Catshuis.
Lardinois wijst op de tendens dat zich binnen de EG een directorium vormt, bestaande uit Frankrijk, de BRD en als derde het VK. Dit zou desastreus zijn voor de Gemeenschap, omdat deze dan wordt gesplitst in eerste- en tweederangs staten. Ook zouden hierdoor de Gemeenschapsorganen anders gaan functioneren. Lardinois hoopt dat de andere lidstaten deze tendens in de kiem smoren.
De Europese Raad is volgens Lardinois een geschikt forum voor de regeringsleiders om tot een gemeenschappelijke noemer te komen voor de ontwikkeling van Europa.
Lubbers is nooit geïmponeerd geweest over de beleidsvoorbereiding en besluitvorming in Brussel. Hij ziet geen pasklare oplossingen. Commissievoorzitter Ortoli is volgens hem een zwak figuur.
Verder wordt ori├źnterend gesproken over de balans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Den Uyl heeft begrepen dat een werkelijke rationalisatie van et landbouwbeleid alleen mogelijk is als ook andere ministers dan de ministers van Landbouw zich er intensief mee bemoeien. Lardinois voelt daar wel voor.
Zie ook