Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02850
24-06-1976
Samenvatting
Concept-memorandum van de Nederlandse regering inzake het ontwikkelingsbeleid van de EEG. CC/161 (rev. 1)
In 1972 bood de Ned. Regering de Gemeenschap een memorandum aan waarin een actieve rol van de EG op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking bepleitte. Sedert 1972 hebben zich enkele belangrijke internationale ontwikkelingen voorgedaan (energiecrisis, economische recessie en versterkt politiek bewustzijn van de zijde van ontwikkelingslanden en streven naar Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO)). De Nederlandse regering beschouwt dit streven als legitiem en wil streven naar een vooruitstrevende positie van de EG in de realisering daarvan. Zij vindt dat het formuleren van inhoud en doelstellingen van een gemeenschappelijk ontwikkelingsbeleid een eerste vereiste is. Er dient nieuw EG-beleid ontwikkeld te worden op het gebied van grondstoffen, schulden, nood- en humanitaire hulp, hulp via NGO's, research, consultatie inzake bilateraal beleid, industriële samenwerking en herstructurering.

N.B. Eindversie van 26/8 werd gepubliceerd in de Handelingen, 1975-1976, bijl. 13.600, hfst. V, no. 42.