Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag 67e bijeenkomst Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking.
Besproken werd het concept-memorandum inzake het ontwikkelingsbeleid van de EG (CC/161).
Pronk zet uiteen waarom de regering na het memorandum van 1972 nu met een nieuw beleidstuk wil komen. Het is niet te beschouwen als een reactie op de voorstellen van Bahr.
Financiën is positief gezien de bereidheid tot verdergaande samenwerking in EG-verband.
DIE wijst op het onduidelijke onderscheid tussen de in de tekst gehanteerde fasen: consultatie, coördinatie, harmonisatie en communautarisering. Pronk verwijst naar de terminologie gehanteerd in de Ontwikkelingsraad. Hij heeft daar de fase van consultatie aan toegevoegd. Voor hem gaat het om een jargon-probleem. Zo zulks aanleiding geeft tot problemen dient de discussie in de ministerraad of REZ te worden voortgezet.
De tekstuele behandeling wordt afgesloten door een reserve van DIE terzake de indiening van het stuk, i.v.m. het Nederlands voorzitterschap. Pronk vindt dit niet nodig en besluit de discussie hierover op politiek niveau voort te zetten.