Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
53. Memorandum Pronk t.b.v. notitie REZ.
1. T.a.v. het memorandum Bahr is in het verleden een ja, maar-houding aangenomen. Pronk heeft dit ook in de Ontwikkelingsraad uitgedragen.
2. Het concept-memorandum heeft Pronk vier fasen uitgewerkt: consultatie, coördinatie, harmonisatie en communautarisering. Van Geen c.s. hebben dit aangevallen, omdat in het jargon harmonisatie en coördinatie hezelfde zouden betekenen. Hij noemt het stellen van voorwaarden onverstandig, zeker tijdens het Nederlands voorzitterschap.
3. In het Duitse memorandum werd versterkte samenwerking allereerst beschouwd als versterkte coördinatie met automatisch daaropvolgende harmonisering waarbij op basis van 'gemeinsame Grunsätze' de beschikbare hulpbedragen gemeenschappelijk worden besteed. Het memorandum van Bahr zal echter niet zonder slag of stoot worden aanvaard.
4. Met de indiening van het Nederlands memorandum zou rekening kunnen worden gehouden met de indiening van Commissievoorstellen. Merckelbach: "Het lijkt me minder aan te bevelen om de indiening geheel te blokkeren, dan zou de profilering van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het kabinet nog meer slijten en dwingt men Pronk af van zijn sinds kort meer positieve bendering van EG."