Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02854
08-07-1976
Samenvatting
59. Concept-memorandum inzake het ontwikkelingsbeleid van de EEG.
1. Het memorandum bevat een consequente analyse, vanuit door Nederland gehuldigde uitgangspunten, van de mogelijkheden op communautair niveau. Het is geen reactie op het memorandum van Bahr. De vergemeenschappelijking van het OS-beleid speelt zich af in het 5-fasenmodel.
2. Sassen meende dat het beter was om de Commissie te verzoeken concrete voorstellen te doen voor nood- en humanitaire hulp, terwijl een medewerker van hem juist in de Cocos voorstelde een Nederlandse notitie aan te kondigen om een serieuze indruk te wekken. Holtslag vindt een combinatie van beide idee├źn de juiste. De Nederlandse voorstellen verdienen alle kans te krijgen.