Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
684. Procedurekwesties over het concept-memorandum inzake ontwikkelingsbeleid EEG.
Vandaag is gebleken dat Brinkhorst volstrekt afwijzend staat tegen terugverwijzing van het memorandum naar de commissie-Pronk, zonder dat dit stuk daarna opnieuw in de CoCo-Brinkhorst aan de orde komt en ook inhoudelijk ter discussie staat. Brinkhorst maakt er een principieel punt van dat alles wat naar Brussel gaat via zijn coördinatiecommissie loopt.
Pronk zal op zijn beurt niet accepteren dat het memorandum opnieuw in zijn coördinatiecommissie aan de orde komt, want die heeft het reeds aanvaard. Terugverwijzing naar de commissie-Brinkhorst zal hij zeker niet accepteren. Hij wil dat de zaak nu in de REZ wordt afgedaan en dat het memo daarna naar Brussel kan.
Zie ook