Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02858
20-05-1975
Actoren
Brief
Samenvatting
Brinkhorst aan Den Uyl.
Brinkhorst ontving in afschrift de brief van Pronk over de Nederlandse deelneming aan de inspectiereizen van het Europees Ontwikkelingsfonds. Hij is verbaasd, aangezien de afspraak met Lubbers en Van der Stee reeds van 2 april dateert, en er sindsdien nauwelijks disucussie over was met Pronk.
Zie ook