Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02859
08-05-1974
Actoren
Toespraak
Samenvatting
Rede op 8 mei 1975 door minister Van der Stoel ter installatie van de adviescommissie Europese Unie.
Van der Stoel schetst de ontwikkelingen binnen de EEG en t.a.v. de EPS sinds de Haagse topconferentie van 1969 en de impasse waarin de Gemeenschappen verkeren. Volgens Van der Stoel is de taak van de Commissie-Spierenburg zich te beraden over de plaats die aan een Europese Unie in het Europese eenwordingsproces moet worden gegeven, rekening houdend met de ontwikkeling tot dusverre en de mogelijkheden die de toekomst lijkt in te houden. Het is niet slechts een evaluatie maar ook een bezinning op de werkelijke, diepe beweegredenen van de Europese eenwording en om een schatting van de plaats en rol van Nederland daarbij.
Zie ook