Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02861
07-07-1975
Samenvatting
Tijdens de ministerraad van 6 juni is besloten nog vóór het zomerreces de bevindingen van de ambtelijke werkgroep "Europese Unie" aan de Raad te sturen.
De werkgroep deelt de conclusie van het rapport-Spierenburg, dat bij de verdere uitbouw van de Europese samenwerking een versterking van het gemeenschappelijke economische en monetaire beleid een hoge prioriteit dient te hebben. De werkgroep meent dat Nederland de gedachtenwisseling en de onderhandelingen over de Europese Unie dient in te gaan met de muntunie als doelstelling en perspectief.
Op het terrein van de externe betrekkingen bepleit de werkgroep een versterking van de samenwerking op het terrein van de buitenlandse politiek, defensie en ontwikkelingssamenwerking.