Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
615/87/15/ Europese Unie (voor stafbespreking 2/3).
Om tot een democratische politieke structuur in de EG te komen is wijziging van de bestaande verdragen noodzakelijk. Volgens de raadsadviseurs is hiertoe sinds okt. 1972 wel enige ruimte ontstaan. Op korte termijn is de ruimte beperkt. Met het rapport-Tindemans als uitgangspunt is in het stuk van de raadsadviseurs gekeken op welke punten overdracht van nationale bevoegdheden aan de orde is en wat als tegenprestatie moet worden verlangd m.b.t. de versterking van de democratische politieke structuur. Besproken wordt o.a. het "Europa met twee snelheden" en de invoering van een parallele munt met de naam Euro.
Zie ook