Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02869
23-03-1976
Samenvatting
22. Openbare commissievergadering vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Europese Unie van 22 maart 1976.
1. Tijdens de vergadering vond een staatsrechtelijke discussie plaats over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Van der Stoel erkende dat er, ondanks de goede onderlinge verhoudingen, wel een staatsrechtelijk moeilijke situatie bestaat. Wel meent hij dat de hij de volle verantwoordelijkheid kan behouden omdat BuZa de gehele voorbereiding in handen heeft. Holtslag betreurt het dat Den Uyl ervan heeft afgezien een nota aan de REZ aan te bieden.
2. Van der Stoel heeft de Griekse toetreding verdedigd door te wijzen op het associatie-akkoord. Hij noemde daarbij de wijziging van het PvdA-standpunt merkwaardig.