Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02873
21-3-1979
Actoren
Nota met bijlage
Samenvatting
Bezoek van Comité van Wijzen aan Den Haag, 21 maart 1979.
Ter voorbereiding van het bezoek vond op 8 maart een onderhoud plaats met Biesheuvel. Daarin werd overeengekomen dat aan het Comité een memorandum zou worden aangeboden met de visie van de regering op een aantal aspecten van het functioneren van de Gemeenschappen (bijgevoegd).
Biesheuvel gaf enkele indrukken weer van de bezoeken van het Comité aan de hoofdsteden. T.b.v. het gesprek met het comité zou het volgende kunnen worden gesteld:
- Nederland erkent het nut van de Europese Raad als forum voor informele gedachtewisselingen, als gever van impulsen aan het integratieproces en als beroepsinstantie.
- T.a.v. de laatste twee punten functioneert de ER niet naar wens. Nederland meent dat de agenda tijdig bekend moet zijn, een beperkt aantal onderwerpen moet bevatten en communautaire organen bij de voorbereiding moeten zijn betrokken.
- Nederland hecht belang aan een relatie tussen de ER en het direct gekozen Europees Parlement.
- De Raad (van Ministers) functioneert onvoldoende. Suggesties o.a. meerderheidsbesluiten, versterking voorzitterschap
Verder werd gesproken over de Europese Commissie, Europa van twee snelheden, talenregime, en zetelkwestie Europees Parlement.