Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02878
23-05-1975
Samenvatting
848. Rapport commissie Spierenburg en voorbereiding gesprek Tindemans.
Gisteren vond op BuZa een oriënterend gesprek plaats olv Brinkhorst over het rapport van de Commissie Spierenburg.
T.a.v. de muntunie is Financiën zeer sceptisch over de realiseerbaarheid daarvan in 15 jaar, met name door het ontbreken van een geharmoniseerde inkomenspolitiek. De vraag rijst dan wat wel mogelijk is in de komende 10 jaar. I.h.a. meende men dat er rapport perspectief biedt en als oriënteringspunt van groot belang kan zijn. Ook meende men dat initiatieven genomen moeten worden om een afglijden naar nationale regelingen te keren.
Zie ook