Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Uitbreiding EEG met Griekenland, Spanje en Portugal. (brief is op 1/11 aangeboden aan ministerraad).

De Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking vraagt aandacht voor de nadelige consequenties van de EEG-uitbreiding voor ontwikkelingslanden. Reden is de wijze waarop de Europese Commissie de gevolgen vd uitbreiding voor de betrekkingen met derde landen in een op 21 juni uitgebracht rapport aan de Europese Raad aan de orde heeft gesteld. De op korte termijn voorzienbare negatieve effecten zullen, aldus de Commissie op langere termijn worden goed gemaakt door positieve dynamische effecten.
De NAR vreest dat niet alleen een aantal andere Middellandse Zeelanden, maar ook andere ontwikkelingslanden ernstige nadelige gevolgen zullen ondervinden, aangezien het protectionistische elementen zwaarder gaan wegen naarmate de EEG groter wordt. Bovendien zal het aanpassingsproces vd toetreders omvangrijke bijdragen vergen, waardoor de bereidheid vd EEG en haar lidstaten om aan hun hulpverplichtingen tov de ontwikkelingslanden te voldoen, zou kunnen afnemen.
De NAR aanvaardt de toetreding als een politiek gegeven en wil het toetredingsproces niet bemoeilijken of doorkruisen. Zijn bedoeling is slechts te bevorderen dat bij het toetredingsproces op zo goed mogelijke wijze met de positie vd de ontwikkelingslanden rekening wordt gehouden.
NAR stelt voor:
- een mechanisme te creƫren om inplicaties van uitbreiding in het onderhandelingsproces te betrekken om daarvoor oplossingen te vinden;
- het vervaardigen van een kwantitatieve analyse vd gevolgen van uitbreiding voor ontwikkelingslanden
- het stellen van een conditie dat financiƫle steun aan de drie toekomstige lidstaten op geen enkele wijze mag leiden tot vermindering vd overheidshulp aan ontwikkelingslanden.
Zie ook