Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02883
02-11-1979
Samenvatting
Nota aan de REZ t..b.v. gesprek op 6 november 1979 over de lusten- en lastenproblematiek van het Verenigd Koninkrijk.
Over dit vraagstuk heeft de Commissie op 31 oktober een discussiestuk naar buiten gebracht. In het licht van de a.s. toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal zal gewaakt moeten worden tegen formuleringen die een precedentswerking kunnen hebben. Het document van de Commissie bevat vooral maatregelen voor de kortere termijn, terwijl voor de langere termijn duurzame oplossingen kunnen worden gevonden in wijziging van de handelsstromen van en naar het VK, herstructurering van het landbouwbeleid en uitbouw van het gemeenschapsbeleid naar andere sectoren.
De Commissie noemt argumenten die pleiten tegen tegemoetkoming aan het VK. Nederland wil het VK echter wel tegemoet komen.
Zie ook