Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02888
12-12-1973
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 12 dec. 1973.

1. Regionaal beleid. Geconstateerd werd dat de voortgang op dit terrein nauw verband houdt met de voortgang van een communautaire aanpak van de energiecrisis. Nederland blijft van mening dat het regionaal fonds een in de tijd beperkt karakter dient te hebben. Bovendien moet er een verband te zijn met de voortgang t.a.v. de EMU. De gelden in het fonds dienen gereserveerd te zijn voor de meest achtergebleven gebieden.
6. Programma vliegtuigindustrie. Frankrijk wil op zeer korte termijn met dit programma starten. In Nederland is de gedachtenvorming nog niet gereed, maar men wil Fokker wel bij daarbij betrekken. Nederland zou op dit moment te kennen kunnen geven bereid te zijn een samenwerking op het gebied van de vliegtuigindustrie te bevorderen.
8. De PVEG wordt verzocht besluitvorming over de EMU te koppelen aan besluiten over budgettaire bevoegdheden van het Europees Parlement.
Zie ook