Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02893
04-06-1974
Samenvatting
Verslag 288e zitting Raad van Ministers EG op 4 juni 1974 te Luxemburg.
5. Verklaring minister Callaghan. Kern van de rede is dat het VK wil probleren binnen het kader van de EG en de bestaande verdragen veranderingen aan te brengen in de begrotingsbijdrage van het VK, in de landbouwpolitiek en in de betrekkingen met onwikkelingslanden en dat het VK een regionale en industriepolitiek gevormd wil zien.
Van der Stoel is verheugd dat het VK oplossingen zoekt binnen het EG-kader. Hij is ook blij dat het VK de verdere ontwikkeling van de EG niet wil blokkeren. Van der Stoel wil niet graag spreken over 'heronderhandelingen'. Hij meent dat veel Britse wensen sowieso al ter sprake komen.