Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02894
05-11-1974
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 5 nov. 1974.

I.1. Heronderhandelingen VK. Het VK heeft de stellige verwachting dat de Britse bijdrage aan de EG-begroting dusdanig zal stijgen dat een overdracht aan middelen ontstaat die een 'unfair' karakter draagt. Het VK wil dat de hoogte van de bijdrage begrenst wordt door het aandeel van het BNP in de EG. Gezien het politieke belang van het Britse EG-lidmaatschap zou Nederland bereid moeten zijn op de gerechtvaardigde Britse wensen in te gaan. Nederland zou geen medewerking moeten verlenen aan totale herziening van het moeizaam tot stand gekomen besluit van de eigen middelen financiering. Wel zou gezocht moeten worden naar een correctie hierop.
Verder wordt o.a. gesproken over de onderhandelingen met de ACP-landen.