Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02904
03-02-1976
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 3 febr. 1976.

- Griekenland. Het Commissieadvies over toetreding is verschenen. Nederland zal bevorderen dat er een duidelijke uitspraak tot stand komt over het beginsel van de Griekse toetreding en over de bereidheid te onderhandelen. Het misverstand moet worden weggenomen dat toetreding slechts mogelijk zou zijn na oplossing van het Grieks-Turkse conflict inzake Cyprus. Bij nadere bestudering zal moeten worden gedacht aan de Griekse economische situatie, omvang van voor aanpassing noodzakelijke inkomensoverdrachten, relatie EEG-ontwikkelingslanden, mogelijke consequenties voor interne EG-cohesie en besluitvorming over EU en EMU.
Thema
Trefwoorden