Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02905
23-03-1976
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 23 maart 1976.

- Directe verkiezingen Europees Parlement. Het is van groot belang dat in de Europese Raad op basis van het ontwerp-Patijn van het EP overeenstemming wordt bereikt over directe verkiezingen, te houden in 1978.
Het probleem van de zetelverdeling moet met enige flexibiliteit worden behandeld. Uitgangspunt is het EP-voorstel. Ook wat betreft de datum van verkiezingen (zondag of een andere dag) moet flexibel worden opgelost.
- Nederland kan instemmen met het Frans/Duitse voorstel om Monnet tot ereburger van Europa te benoemen.
- Inzake het Europees paspoort wordt aan de conclusies van 25/11/1975 toegevoegd dat het aanvaardbaar is om naast de eigen taal het Frans en Engels te gebruiken. De Nederlandse opstelling moet echter soepel zijn. Ten ene male moet echter worden afgewezen om daarnaast ook Duits en Italiaans toe te voegen.
Zie ook