Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02907
18-02-1976
Samenvatting
10. Rapport Tindemans.
1. Onlangs heeft Spierenburg een minitieuze bespreking gewijd aan het rapport. Volgens hem moet de Nederlandse regering op 3 punten de nadruk leggen: 1) De gemeenschappelijke buitenlandse politiek is geen geschikt element om de eenwording weer op gang te brengen, 2) De passages uit het rapport over de verhouding tot de EG en de NAVO zijn gevaarlijk onduidelijk, 3) Tindemans vertrouwt ten onrechte op de natuurlijke ontwikkelingen welke het ontstaan van de EU zullen opleveren. Spierenburg ziet veeleer de economische en monetaire politiek als motor van het integratieproces.
IN de ogen van Spierenburg zou Nederland in zijn opstelling de nadruk moeten leggen op a) de positie van de Europese Raad, b) de investituut van de Europese Commissie en c) directe verkiezingen en bevoegdheden van het Europees Parlement.