Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Europese Beweging aan Den Uyl.
De Europese eenwording is in gevaar. De landen van de EG groeien van dag tot dag verder uiteen. Hun regeringen komen niet meer tot gemeenschappelijke beslissingen. Desintegratie zou een afglijden betekenen naar chaos, onderlinge strijd en achteruitgang en het verdwijnen van Europa als gesprekspartner voor de VS, de Derde Wereld en Oost-Europa. Daarom is het van belang dat nationaal en in Europees verband wordt gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke en politieke problemen.
De EBN doet een dringend beroep op de Nederlandse regering als voorzitter van de EG om in nauw overleg met de andere regeringen, de Commissie, het Europees Parlement en de Europese werkgevers- en werknemersorganisaties initiatieven te nemen om de stagnatie te doorbreken.