Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
624.
Op verzoek van Den Uyl heeft Merckelbach BuZa gevraagd een overzicht samen te stellen van de belangrijkste commissievoorstellen sinds 1973 en de besluitvorming daarover. De oogst is buitengewoon mager. Naast de jaarlijkse landbouwprijsvoorstellen hebben maar 5 van de 30 voorstellen tot besluitvorming geleid. Er is dus voldoende aanleiding voor de Commissie om zich over deze gang van zaken gefrustreerd te voelen.