Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02912
02-02-1977
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 2 febr. 1977.

- Portugal. In de Algemene Raad zal de voorbereiding van de rondreis van de Portugese premier Soares langs de hoofdsteden i.v.m. het Portugese toetredingsverzoek worden voortgezet. Nederland streeft naar het vaststellen van een voorlopig standpunt over de toekomstige relatie met Portugal. De Gemeenschap moet bereid zijn tot verdere samenwerking en dialoog. Uitgangspunt moet zijn de erkenning dat Portugale als democratisch Europees land geroepen is om tot de Gemeenschap toe te treden. Dit schept een perspectief tot toetreding, maar de economische en administratieve voorwaarden daarvoor zijn nog niet vervuld. De onderhandelingen met Portugal moeten erop gericht zijn een ontwikkeling mogelijk te maken zodat toetreding wel gerealiseerd kan worden.