Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02915
02-05-1978
Samenvatting
Verslag 515e zitting Algemene Raad, 2 mei 1978.
5. Algemene gespreksronde over problemen van de uitbreiding. Bevestigd werd de politieke wil tot uitbreiding met Griekenland, Spanje en Portugal. Met name op economisch gebied moet naar oplossingen worden gezocht. De Gemeenschap moet versterkt worden om de uitbreiding succesvol te laten verlopen.
Van der Klaauw bevestigde de noodzaak van uitbreiding. Nederland is voorstander van overgangsperiodes met vaste termijnen, met een voorkeur voor 5 jaar, waarbij per sector moet worden gekeken of er langere periodes nodig zijn. Positief beoordeeld wordt een groter gebruik van meerderheidsbesluitvorming en overdracht van bevoegdheden aan de Commissie.