Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
L&V-nota over de afbraak van de monetair compenserende bedragen (mcb's) en de invoering van de Europese Rekeneenheid in de landbouw.
De Europese Commissie wil komen tot standaardisatie van de rekeneenheden op verschillende werkterreinen van de Gemeenschap. De mcb's werden ingevoerd als tijdelijke maatregel tijdens de monetaire crisis van 1971, maar hebben inmiddels een meer structureel karakter gekregen. Dit is ongewenst.
Sinds 1973 wordt voor de landbouw een rekeneenheid gehanteerd, gekoppeld aan de slangvaluta. Vanwege de verminderde representativiteit wil de Commissie deze nu vervangen door een representatieve ERE.
Geconcludeerd wordt dat invoering verstrekkende gevolgen heeft voor de mcb's en het communautair prijsniveau, omdat de niet-slangvaluta een groter gewicht krijgen in de waarde van de ERE dan het geval was in de landbouwrekeneenheid.