Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02917
25-04-1978
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 25 april 1978.

- Het 'fresco' inzake de uitbreiding van de Gemeenschap. De CoCo bevestigde nogmaals de politieke noodzaak van uitbreiding. Zij meende ook dat dit gepaard moet gaan met een voortdurend werken aan verdere verdieping en verbreding van de Gemeenschap naar een EMU. Zij meende dat ook zo snel mogelijk aan Griekenland duidelijkheid moet worden verschaft inzake de overgangstermijn. De door de Commissie voorgestelde 10 jaar zou tezeer leiden tot een verwatering in de wederzijdse verplichtingen tussen lidstaten en toetreders. Nederland is voor een termijn van 5 jaar, met een uitzondering t.a.v. sommige onderdelen waarin een langere termijn nodig kan zijn.
- Voorts werd gesproken over een Deens compromisvoorstel inzake het regionaal beleid.
Zie ook