Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02918
13-06-1978
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 13 juni 1978.

- Monetaire vraagstukken. In EcoFin ligt een rapport op tafel van het Monetair Comité met drie opties voor stabilisatie van de valuta's in de EG.
De CoCo meende dat Nederland ieder plan voor een grotere stabilisatie van de valuta's open en constructief tegemoet moet treden. Een grotere mate van coördinatie van het economisch beleid en een zekere parallelliteit van de economische ontwikkeling in de lidstaten is onmisbaar voor een duurzame samenwerking op economisch terrein. Het huidige slang-arrangement moet daarom niet in gevaar worden gebracht. Nederland meent dat met optie c (samenwerking slanglanden en niet-slanglanden) akkoord kan worden gegaan.