Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
228. Uw gesprek met Senard (ambassadeur Frankrijk).
Van der Stoel deed de volgende verzoeken.
1. Niet nee zeggen tegen voorstel Pompidou, maar alleen met deze topconferentie in december akkoord gaan. Over de gedachte om regelmatig topconferenties te houden laat Nederland zich nog niet uit.
2. Indien zou worden voorgesteld op op de topconferentie ook de EMU te bespreken zou Den Uyl erop kunnen wijzen dat de Commissie terzake voorstellen doet (hint: aanwezigheid Commissie gewenst).
3. Indien Pompidou voorstelt een top van staatshoofd/regeringsleiders alleen, zou Den Uyl erop moeten wijzen dat het in de Nederlandse verhoudingen onmogelijk is de minister van Buitenlandse Zaken thuis te laten.
Ringnalda tekent aan dat dit laatste onzin is en dat dit enkele jaren geleden reeds met BuZa is uitgepraat.