Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02925
04-07-1978
Actoren
Samenvatting
Samenvatting
Nederlands standpunt inz. monetaire samenwerking.
1. Nederland juicht elk initiatief tot grotere wisselkoersstabiliteit in Europa toe. Dit moet op de eerste plaats gebaseerd zijn op grotere convergentie van het economisch beleid in de lidstaten.
2.Nederland gaat niet akkoord met het opgeven van het slangarrangement, dat goed werkt, en ziet in uitbreiding van het lidmaatschap van het arrangement als de beste weg.
3. Nederland is bereid mee te werken aan bestudering van een ander systeem, mits deze studie aan de genoemde uitgangspunten recht doet. Dit betekent m.n. dat onrust op de valutamarkten moet worden vermeden.
5. Nederland is bereid mee te werken aan de monetaire en institutionele uitwerking van de gedachte van een Europees Monetair Fonds. Dit fonds heeft alleen zin binnen een geloofwaardig en blijvend wisselkoersarrangement voor alle lidstaten.
6. De tot dusverre gevoerde procedure is niet aanvaardbaar. De uitwerking van de aanbevelingen van de Europese Raad dient te geschieden in de EcoFin.
Zie ook