Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02932
12-12-1973
Samenvatting
Ortoli aan Den Uyl.
Ortoli wijst op het belang van besluitvorming over het energiebeleid op de a.s. topconferentie te Kopenhagen. Zonder gezamenlijke actie zou de economische eenheid van de Gemeenschap kunnen worden verbroken en zou de mogelijkheid tot voorbereiding van een gemeenschappelijk energiebeleid op losse schroeven komen te staan. Voorgesteld wordt:
1. Aan de producerende landen die erom verzoeken een algehele samenwerking aan te bieden waardoor hun economische ontwikkeling snel kan worden bevorderd.
2. De Gemeenschap moet concrete inhoud geven aan de solidariteit tussen haar lidstaten en deze te verplichten tot actieve samenwerking zowel in normale als in crisissituaties.
3. Het voeren van een voorzieningsbeleid gebaseerd op de organisatie van de markt op het gebied van prijzen, investeringen, concurrentievoorschriften, gemeenschappelijk handelsbeleid en overleg met de olieindustrie.
4. Op langere termijn is een gemeenschappelijke inspanning nodig met het oog op rationeel gebruik van de energie, evenals bespoediging van de onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden in de energiesector.
5. Het nemen van besluiten tot verwezenlijking van een aanzienlijke capaciteit voor de verrijking van uranium.