Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02935
22-03-1974
Samenvatting
De impasse in de Europese Samenwerking en de verhouding Europa-Verenigde Staten.
Het Nederlandse buitenlands beleid is na de oorlog voor een zeer belangrijk deel gericht en gebaseerd geweest op de Europese en Atlantische samenwerking. De samenwerking in de EEG en de NAVO werd altijd als aanvullend en gelijkwaardig beschouwd. De afgelopen tijd zijn er echter spanningen opgetreden tussen beide werkterreinen.
De samenwerking in de EG dreigt verlamd te raken, wat versterkt wordt door de onwil van regeringen om bevoegdheden over te dragen aan de Commissie. Bovendien laat de democratische controle te wensen over. Tenslotte is staat de steun van de publieke opinie voor de EG onder druk. Vervolgens worden de problemen binnen de Gemeenschap op verschillende werkterreinen besproken.
Ook de relatie met de VS staat onder druk. Deze crisis is het gevolg van een reeds vele jaren voortschrijdend proces van wederzijdse irritaties en vervreemding.
Nederland heeft belang bij een ontwikkeling van de EG en een inhoudsvolle relatie met de VS. Desintegratie van de EG moet met kracht worden tegengegaan. Er dient een herbezinning te komen op de ontwikkeling van de EPS. Inzake de Atlantische verhoudingen moet de hoogste prioriteit worden gegeven aan het bestrijden van de acute vertrouwenscrisis. Er is dringend noodzaak voor betere consultatie.