Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
315. Europese Commissie over de MEU.
IN het document COM (77)620 stelt de Commissie dat juist in de huidige situatie ernst moet worden gemaakt met het tot standbrengen van een economische en monetaire unie. Doen de lidstaten dat niet, dan kan er geen doeltreffend sectorbeleid worden gevoerd door de EG en zal de EG, vooral ook na de uitbreiding, verder verzwakken. Volgens Margés is het stuk van de Commissie echter teleurstellend en dekt de vlag van het EMU-streven de lading niet. Het voorgestelde aktieprogramma biedt geen uitzicht op het doorbreken van de impasse waarin de Gemeenschap verkeert omdat op fundamentele vraagstukken van Europese samenwerking niet wordt ingegaan.