Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02945
04-07-1978
Actoren
Memorandum
Samenvatting
55/78. Monetaire samenwerking.
Posthumus Meyjes wijst erop dat Financiën t.o.v. de monetaire voorstellen van Giscard en Schmidt een standpunt inneemt dat de Van der Klaauw en Van Agt tijdens de Eurotop in moeilijkheden kan brengen. Het argument is dat vóór alles het slang-arrangement behouden moet blijven. Men wil wel de Franse franc of het Britse pond erin opnemen, maar meer dan een tijdeliijke versoepeling van de slangregels heeft men er niet voor over.
Volgens DGES gaat dit standpunt voorbij aan de wens om een impuls te geven aan de Europese eenwording, met name de EMU. Voorts vreest hij dat men zal moeten bezwijken voor Frans-Duitse druk. Bovendien kan er niet op worden vertrouwd dat de Engelsen alles zullen blokkeren.
Er dient een andere opstelling te worden gekozen, met behoud van het principiële uitgangspunt dat de wisselkoersstabilisatie van de slang niet feitelijk mag worden verzwakt, zou instemming moeten worden betuigd met het idee van het oprichten van een Europees Monetair Systeem. De Nederlandse voorbehouden kunnen beter geplaatst worden binnen een algemene welwillendheid van de voorgestelde plannen.
Zie ook