Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02946
30-06-1978
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum inzake monetaire aangelegenheden t.b.v. Europese Raad te Bremen, dd. 6 en 7 juli 1978.
Sinds de Raad te Kopenhagen zijn voorstellen ter versterking van de monetaire samenwerking uitgewerkt, onder meer in geheime discussies tussen Duitsland, Frankrijk en Engeland, die het communautaire voorbereidingsproces tot een schijnvertoning hebben gemaakt. Nederland dient bij het begin van het debat te verklaren dat deze gang van zaken onaanvaardbaar is. Nederland kan pas aan besluitvorming meewerken nadat de normale communautaire voorbereiding heeft plaatsgevonden.
W.b. de inhoud hecht Nederland sterk aan stabiliteit van de wisselkoersen en is daarom voorstander van handhaving van het slang-arrangement. Voor niet-slanglanden is Nederland voorstander van een mogelijkhijd van afzonderlijke zones voor de slang en voor de valuta van drie afzonderlijke niet-slanglanden.
Nederland staat terughoudend tegenover het Frans-Duitse voorstel om het slangarrangement wezenlijk te veranderen. Mocht er van Franse en Duitse zijde zware druk worden uitgeoefend, dan kan akkoord worden gegaan met bestudering van deze optie, mits dit geschiedt binnen de communautaire organen en mits naar buiten toe op geen enkele wijze voedsel wordt gegeven aan de gedachte dat de slang niet meer op dezelfde basis zal worden voortgezet.