Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Informatieve nota inzake monetaire aangelegenheden t.b.v. de Europese Raad te Bremen, dd. 6 en 7 juli 1978.
Tijdens de top zal aandacht worden besteed aan wisselkoersarrangementen inclusief communautaire kredietmechanismen, het EFMS en toepassing van de Europese Rekeneenheid.
Het is opvallend dat de convergentie van de economiëen van de lidstaten, met het oog op de EMU, ondergeschikt wordt gemaakt aan vooruitgang op het gebied van wisselkoersstabiliteit. Het is niet reëel afspraken te maken op wisselkoersgebied zonder rekening te houden met de economische ontwikkelingen. T.a.v. de wisselkoersarrangementen liggen er nu 3 opties op tafel. Nederland wil nu niet verder gaan dan een studie naar deze opties te steunen. Behalve die opties zou men referentiezones kunnen instellen voor de niet-slanglanden. Dit voorstel ligt in lijn met het plan-Duisenberg en is bedoeld als eerste stap richting uitbreiding van de slang op basis van de huidige stringente regels (optie a).