Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02948
03-08-1959
Actoren
codebericht
Samenvatting
Luns 28.
Luns blijft van mening, dat inzake de politiek consultatie tussen de zes niet verder moet worden gegaan dan overleg tussen de minsters van Buitenlandse Zaken, dat zo nodig in de marge van bijeenkomsten van internationale organisaties zou kunnen plaatshebben , indien daartoe aanleiding bestaat. Institutionalisering in welke vorm dan ook moet worden voorkomen.
De gedachte van Wigny inzake inschakeling van de assemblee commune is niet voor verwezenlijking vatbaar. De geruchten van een politiek directoraat van Frankrijk, Duitsland en Italiƫ zijn volgens Luns symptomatisch voor een bepaalde tendens in de Europese verhoudingen.
Het is moeilijk te verhelen dat het huidige Frans-Italiaanse initiatief zijn werkelijke oorsprong niet vindt in de Europese geest, doch in nationale ambities.