Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02953
20-11-1959
Samenvatting
Het rapport Wigny houdt zich ook bezig met de versmelting van de drie executieven. Een algehele versmelting acht Wigny prematuur, maar hij suggereert twee mogelijkheden die zonder verdragswijziging realiseerbaar zijn: 1) een personele unie, door dezelfde personen te belasten met de uitvoering van de drie verdragen, 2) een interexecutieve commissie.
Spierenburg wijst op een aantal praktische problemen rond een personele unie, zoals verschillen t.a.v. benoemingen. De problemen zijn volgens hem niet zonder verdragswijziging op te lossen. Voorts wijst hij op mogelijke politieke complicaties.
Ook een interexecutieve commissie stuit op juridische problemen.
Spierenburg vreest dat door halve maatregelen ter discussie te stellen, er een situatie ontstaat waarin men door een politieke remous van verdragswijziging heen moet, zonder dat dit een duidelijke vereenvoudigiging van de huidige structuren zal ontstaan. "Naar mijn gevoelen is de Europese samenwerking daarmede niet gediend".