Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Staatssecretaris Van Houten doet verslag van het gesprek te Brussel tussen de ministers en staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken inzake politieke consultaties. Hij merkte op de gedachte van een beperkte politieke consultatie niet te verwerpen. Wel wees hij op drie punten: 1) het allesoverheersende belang van de samenwerking in de NAVO voor het buitenlands beleid, waarbij tegenover de NAVO-partners de indruk van groepsvorming moet worden vermeden; 2) waarschuwing voor een ontwikkeling die het Europa van de zes tegenover het overige vrije Europa plaatst; 3) iedere gedachte aan de mogelijkheid van een derde machtsvorming zou moeten worden vermeden, "omdat wij altijd de blik gericht moeten houden op de Noordzee en de Atlantische Oceaan." Tenslotte bepleitte Van Houten om consultaties te beginnen over die onderwerpen die de ontwikkeling van de Europese Gemeenschappen betreffen. Daarvoor zouden geen secretariaat, noch een agenda en noch notulen c.q. geredigeerde besluiten nodig zijn.