Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlandse opvattingen in Brusselse Europese werk.
Linthorst Homan merkt op dat er de laatste dagen in Brussel veel belangstelling is voor de Nederlandse opvattingen inzake Europa. De vraag wordt gesteld of Nederland nog wel hecht aan de EEG. Op een aantal terreinen ontwaart men een Nederlandse terughoudendheid (bv. t.a.v handelspolitiek, de houding inzake Latijns-Amerika, gebrek aan belangstelling voor onderontwikkelde gebieden, coördinatie van optreden in internationale organisaties). Hoewel het volgens Homan niet klopt dreigt Nederland in Brussel invloed te verliezen door de schijn te wekken anti-communautair te zijn.