Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Op verzoek van Den Haag heeft Linthorst Homan een rapport (stemmingsbericht) geschreven over hetgeen binnen de EEG en Euratom afspeelt.
In dit eerste stemmingsbericht vooral aandacht voor de opbouw van de Commissies van EEG en Euratom en hun ambtelijke apparaten.
In het rapport doet Homan enkele interessante observaties. Hij had gehoopt dat de interne zwakte van de Benelux-landen na het vertrek van Spaak zou worden omgezet in een versterking, maar daarvan is nog niets gebleken. Wel scharen Nederlanders, Belgen en Luxemburgers zich soms bijeen, zodra de groten blokvorming gaan spelen, maar van voorbereiding in Benelux-verband is weinig te merken.