Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Stemmingrapport.
In aansluiting op het rapport van 4 november behandelt Linthorst Homan in dit stuk de 'nationale' zijde van het Brusselse werk. Hierin ook aandacht voor de Raad van Ministers en Coreper, en de PV's van de andere lidstaten.
Homan concludeert dat het verre van eenvoudig is Europees te denken en te werken bij het maken en uitvoeren van nationale instructies. De algemene politieke lijn blijft alle aandacht verdienen. In gesprekken met collega's constateert hij dat de Nederlandse instructies gedetailleerder zijn dan die afkomstig van de andere regeringen.