Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Stemmingsbericht EEG en Euratom.
Linthorst Homan bespreekt wederom de stand van zaken bij de Europese instellingen. Hij constateert dat de werkzaamheden veel omvangrijker zijn geworden, dan bij de onderhandelingen in 1956-57 was verwacht. Hij constateert dat vooral de Raad nog niet goed functioneert. Hij is echter niet pessimistisch, hoewel hij ontraadt dat beslissingen worden afgewenteld op de PV's, al ware het alleen maar omdat de nationale parlementen en het Europees Parlement dit niet dulden.